Moderatorzy generalni Ruchu Światło – Życie

  1. Sł. Boży ks. Franciszek Blachnicki (do 1981)
  2. ks. Wojciech Danielewski (1981-1985)
  3. ks. Henryk Balczyk (1985-2001)
  4. ks. Roman Litwińczuk (2001-2007)
  5. ks. Adam Włodarczyk (2007-2015)
  6. ks. Marek Sędek (od 2015-