Reflekcja

Wydarzenie ewangelizacyjne Polska pod Krzyżem .

Mija już kolejny tydzień odkąd w sobotę 14 września 2019r. w Kruszynie pod Włocławkiem Polacy tłumnie zgromadzili się pod Krzyżem. Wraz z mężem również mieliśmy tę łaskę, by dotrzeć pod ten Krzyż – znak naszego Pana i Zbawiciela.
Nasuwa się myśl, że mimo obecności tłumów ludzi można usłyszeć głos Boga i Jego podpowiedź dokąd On nas posyła, jakie zadania stawia przed nami. Mnie osobiście dotknęły słowa, jakie o księdzu Dolindo Ruotolo podczas konferencji przekazała autorka książek o tym wspaniałym Kapłanie. Ksiądz Dolindo nigdy nie odszedł spod Krzyża i swoją postawą uczy nas tego samego. Wśród wielu trudnych doświadczeń, które dotykały Go w życiu bardzo trudne było dla niego to, że Jego rodzice się rozstali, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że dzieci zostały rozdzielone. Przeżywał On bardzo, że nie znalazł się nikt, kto pomógłby uratować małżeństwo Jego rodziców… Te słowa bardzo mnie poruszyły. Słowa te zestawione ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci w Fatimie, że największy atak szatana skierowany będzie na małżeństwa i rodziny – zobowiązują do zastanowienia się nad tym, co mogę zrobić ja, co możemy zrobić jako małżonkowie, co może zrobić każdy z nas, by pomóc ratować małżeństwa i rodziny. Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Jeśli wierzymy w Pana Boga, wierzmy też Jego słowom – co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela… Możemy o tym świadczyć swoją postawą pięknie przeżywanego małżeństwa, możemy umacniać tych, którzy przeżywają trudności w małżeństwie każdym dobrym słowem czy udzieleniem innej pomocy – każdy na miarę swoich możliwości, możemy modlić się wzajemnie za siebie a w sposób szczególny za małżeństwa przeżywające trudności. W tym świetle jakże ważna i cenna jawi się inicjatywa DK rozpoczęta w święto Świętej Rodziny 30 grudnia 2018r. – Sztafeta Modlitwy. Dołączmy do niej, by nigdy nie została przerwana, by nigdy nie zabrakło tych, którzy pomogą uratować małżeństwo….

Renata – dziecko Rodziców, którym Pan Bóg udzielił łaski wzajemnego wybaczenia i pojednania się po wielu latach rozstania i różnych zawirowań losu… I za to wszystko Chwała Panu.