Diakonie w naszym rejonie

Diakonie

Cały Ruch Światło-Życie jest powołany do tego, by pełnić diako­nię na rzecz Kościoła i świata. Diakonie są narzędziami, poprzez które Ruch może realizować to powołanie. 

Diakonia Życia

Głównym zadaniem diakonii jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci w pełnym tego słowa znaczeniu (obejmująca wszystkie etapy życia człowieka)

 

Hania i Modest Potempa

 

e-mail: haniapotempa@wp.pl

Diakonia Modlitwy

Jej zadaniem jest troska o życie modlitewne Ruchu. Czuwa również nad ogarnianiem modlitwą jego bieżących wydarzeń, spraw i potrzeb.

 

Diakonia Liturgii

Stanowi „zaplecze” dla formacji liturgicznej i realizacji odnowy liturgii, w której Ruch – zgodnie z Konstytucją o liturgii – widzi „źródło i szczyt” życia Kościoła.

 

Małgosia i Paweł Krajnik

 

tel. 501835746
e-mail: kpleon@wp.pl

Diakonia Wyzwolenia (KWC)

Suży wszelkim akcjom i pracom podejmowanym przez Ruch w celu wyzwolenia człowieka z wszelkiej niewoli wewnętrznej.

 

Jadzia i Gabryś Drumińscy

 

tel. 514825294
e-mail: drumisie@vp.pl