Czym jest Domowy Kościół?

Czym jest Domowy Kościół?

Skąd czerpie swoje źródło i dokąd nas prowadzi?

Domowy Kościół 

jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem Domowego Kościoła. Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921–1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką Domowego Kościoła jest Krościenko n/D, gdzie w 1973 r. odbyły się pierwsze oazy rodzin.

Kręgi Rodzin

są częścią Ruchu Światło -Życie, skupiającą małżeństwa sakramentalne. Krąg stanowi 5-6 rodzin, które spotykają się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie i podsumowaniu całomiesięcznej pracy nad doskonaleniem życia małżeńskiego i rodzinnego we wspólnym wzrastaniu w wierze poprzez codzienną lekturę Pisma Św., modlitwę osobistą, małżeńską i rodzinną oraz comiesięczny dialog z małżonkiem w obecności Pana Jezusa.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie do Boga i małżonków do siebie nawzajem. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa. Na spotkaniu kręgu obecny jest kapłan.

Szczególnie ważnym momentem roku formacyjnego są wyjazdy całych rodzin na rekolekcje formacyjne letnie i tematyczne organizowane w roku formacyjnym. Ruch jest otwarty na nowe małżeństwa pragnące przeżywać swoją wiarę we wspólnocie.

 

Zapraszamy małżeństwa, które pragną wspólnie wzrastać duchowo we wspólnocie i pogłębiać swoją wiarę.

 

 

 

 

Patronką Ruchu jest Matka Boża Niepokalanie Poczęta.

Jakie cele stawia sobie Domowy Kościół?

  • DK prowadzi do odkrycia, że małżeństwo to sakrament, mocą którego we dwoje, z Bożą pomocą możemy dążyć do świętości. Rzeczywistość tę trafnie oddaje tytuł pewnej książki: „Parami do nieba”. Domowy Kościół uczy małżonków, jak dążyć do świętości razem, a nie w pojedynkę, obok siebie, czy wręcz niezależnie od siebie.
  • w DK odkrywamy, na czym polega katechumenat rodzinny. Jako rodzice podejmujemy odpowiedzialność nie tylko za doczesne, ale również za wieczne życie naszych dzieci. Bo co z tego, jeśli je urodzimy, wykarmimy, ubierzemy, wykształcimy, a nie wprowadzimy ich w życie wiary? A jak wprowadzić je w życie wiary, jeśli nie ofiarujemy im naszej miłości, uwagi, czasu, jeśli nie postawimy im wymagań, jeśli nie wprowadzimy dyscypliny?
  • w Domowym Kościele stawiamy sobie za cel urzeczywistnienie ideału nakreślonego przez Sobór Watykański II: rodzina jako Kościół domowy. Z tego wynika, że nie chodzi tu o ilościowy potencjał wspólnoty, lecz o jakość naszego życia małżeńskiego i rodzinnego. Priorytetem jest urzeczywistnienie Kościoła domowego, w czym Domowy Kościół ma posłużyć jako narzędzie, jako swoista pomoc.