Aktualności

Zaproszenie na ogólnopolską pielgrzymkę KWC

Serdecznie zapraszamy na 39. Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka w niedzielę 29 Września 2019 r.
Świętujemy w tym roku 40 rocznicę powstania Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka Dzieła Niepokalanej Matki Kościoła. W podręczniku
 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka czcigodny Sługa Boży
 Ks. Franciszek Blachnicki napisał (rozdział I, punkt 4) :Podejmując inicjatywę powołania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 
Ruch Światło-Życie nie zamierza ani sam przekształcić się w nowy 
ruch, i zrezygnować ze swojego dotychczasowego programu i 
ze swojej tożsamości na jego rzecz, ani włączać członków Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka do Ruchu Światło-Życie, ani traktować jej
 w całości jako swojej części i ekspozytury. Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka ma być samodzielnym, autonomicznym programem 
działania i wyzwolonym przez niego ruchem. Ruch Światło-Życie 
natomiast chce służyć tej sprawie, chce podjąć diakonię wyzwolenia
 w ramach Krucjaty, chce służyć jej ludźmi przygotowanymi do tego
 rodzaju apostolstwa i  ewangelizacji, oraz – wypracowanymi i 
wypróbowanymi już metodami formacji i działania, chce przy tym w
 całości włączyć się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, to znaczy, 
że każdy członek Ruchu czułby się również członkiem Krucjaty, 
wyrażając to przynajmniej złożeniem deklaracji abstynenckiej. Krucjata 
Wyzwolenia Człowieka byłaby ruchem zakrojonym na wielką skalę, 
starającym się zmobilizować wokół jednolitego programu i planu 
działania wszystkich ludzi dobrej woli pragnących ratować naród z 
zagrożenia.”
Zapraszamy na pielgrzymkę członków i kandydatów Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka, a także wszystkich, którym bliska jest
 sprawa wolności i trzeźwości. Zachęcam też do rachunku sumienia 
wszystkich związanych z Ruchem Światło-Życie (rodziny, dorośli, 
młodzież) czy wypełnili wolę ks.F. Blachnickiego włączając sie w 
KWC i angażując się w podejmowane przez KWC różne akcje i 
działania (diakonię wyzwolenia)?
Te myśli do rachunku sumienia chcę wzmocnić słowami papieża
 Franciszka skierowanymi do młodych i całego Ludu Bożego w 
Posynodalnej Adhortacji apostolskiej Christus Vivit :Chciałbym się teraz zastanowić nad powołaniem rozumianym w
 ścisłym sensie wezwania do konkretnej służby dla innych.(…) 
Twoje powołanie nie polega tylko na czynościach, jakie musisz 
wykonać, chociaż sie w nich wyraza. Jest czymś więcej, jest drogą
 ukierunkowującą wiele trudów i działań w stronę służby.”
(Nr 253, 255)
Program Pielgrzymki KWC
Niedziela 29 września 2019 Jasna Góra
10.00 Spotkanie w Auli Świętego Jana Pawła II
12.30 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu – Ks. Bp
 Krzysztof Włodarczyk
Posiłek
15.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
Kongresem KWC i Pielgrzymką KWC na Jasnej Górze 
zainicjujemy Peregrynację Krzyża Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka po diecezjach. Zachęcamy Diecezjalne Diakonie 
Wyzwolenia w Jedności z Moderatorami Diecezjalnymi Ruchu
 Światło-Życie do ustalenia ze mną terminów peregrynacji 
Krzyża KWC w poszczególnych diecezjach.
W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia
Ks.Wojciech Ignasiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *