Aktualności

Odszedł do Pana Ś.P. Ksiądz Kanonik Henryk Rychert.-wielki zwolennik Domowego Kościoła

Odszedł do Pana Ś.P. Ksiądz Kanonik Henryk Rychert.

Tylko żywy ma jeszcze perspektywy.

Umarłemu nic po skrzydle,

Nic po łzach, nic po kadzidle”.

Wiele jeszcze planów i pomysłów na dalsza pracę duszpasterską miał Świętej Pamięci Ksiądz Henryk Rychert, proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Grodzicznie. Niestety niespodziewana i nagła śmierć zniweczyła to, co pragnął jeszcze osiągnąć.

Odszedł 11 listopada w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Czyżby Bóg celowo wybrał ten dzień na odejście Św. P. Księdza Henryka
do wieczności? Jest to symboliczna data, którą Pan wybrał dla niego, ponieważ Ksiądz Henryk był oddanym patriotą. Na każdej Eucharystii modlił się
za ojczyznę, za rządzących, za prezydenta Polski, o pokój na świecie. Co roku
z wielkim zaangażowaniem włączał się w obchody Święta Niepodległości Polski angażując w to młodzież oraz społeczność parafialną.

Był otwarty na współpracę z młodzieżą i wspólnotami działającymi w parafii,
a mianowicie: Domowym Kościołem, Wspólnotą Ojca Pio, Wspólnotą Intronizacyjną, Dziecięcą Grupą Misyjną, Wspólnotą Żywego Różańca. Wspierał również finansowo i organizacyjnie parafialno-gminną młodzieżową orkiestrę dętą pod batutą miejscowego organisty.

Był kapelanem strażaków i harcerzy.

Troszczył się o powierzony mu Kościół i wiernych. Wiele wysiłku i starań włożył w polepszenie wizerunku obejścia Kościoła i plebanii. Dzięki temu wnętrze Kościoła również nabrało pięknego wyglądu.

Za jego staraniem doczekaliśmy się renowacji głównego i dwóch bocznych ołtarzy. Rozpoczął też dzieło odrestaurowania ołtarza Matki Bożej w nawie bocznej. Starał się o dotację na ten cel, jak również gromadził środki finansowe, aby zrealizować to przedsięwzięcie, a które obecnie dochodzi do finału.

W okresie ponad czterdziestoletniej pracy kapłańskiej jako proboszcz pozostawił wiele dobrych dzieł dla powierzonych mu parafii, a mianowicie w Kiełpinach
i w Grodzicznie. W Kiełpinach dokonał kapitalnego remontu Kościoła, wybudował nową plebanię i dom przedpogrzebowy oraz zmienił wizerunek otoczenia wokół plebanii i Kościoła.

Po ponad dwudziestoletniej pracy duszpasterskiej w Kiełpinach, po śmierci
Ś.P. Księdza Henryka Piotrowskiego objął probostwo w Grodzicznie, gdzie
z zapałem podjął się kontynuacji przedsięwzięć swojego poprzednika.

Ś.P. Ksiądz Henryk Rychert prowadził nasza parafię ponad siedem lat. Szkoda tylko, że nie doczekał jubileuszu 50-lecia kapłaństwa.

Dziękujemy Ci Księże Henryku za Twoje dzieła zarówno duchowe, jak
i materialne, za to, że byłeś wśród nas, za tyle dobra jakie wniosłeś za swojego życia dla naszej parafii. Niech Bóg wynagrodzi Ci wszelkie dobro, jakie pozostawiłeś po sobie i da Ci wieczną nagrodę w niebie.

Pozostają w modlitwie wdzięczni członkowie Domowego Kościoła z Grodziczna i Nowego Miasta Lubawskiego.

Maria Świetlik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *