Domowy Kościół

Rejon Brodnica

Zaproszenie na Bal

Szczęść Boże Serdecznie zapraszamy na nasz coroczny charytatywny Bal Niepodległości, jest to wyraz Nowej Kultury, a także miłości bliźniego Bilety do kupienia  są już tylko w Dworze Artusa Serdecznie pozdrawiamy i liczymy na Ciebie bracie i siostro w Chrystusie ESW  

Bal ma wymiar charytatywny, zbieramy pieniądze na dofinansowania rekolekcji dla naszych rodzin i rodzin zza wschodniej granicy.

R.D.W. Mszano 2019

W niedzielę 6 października 2019 roku odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty, spotkanie rozpoczynające nowy rok formacyjny Wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Brodnica. i Grodziczno Tym razem korzystaliśmy z gościnności księdza Sławomira Witkowskiego w parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Mszanie. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem rejonowego moderatora Domowego Kościoła ks. Marcina Kaczyńskiego. Ksiądz Marcin przytaczając słowa Apostołów kierowane do Jezusa: „dodaj nam wiary” zachęcał do ufności Panu , do podjęcia misyjnej posługi, realizowania swojego powołania, bycia wzorem dla innych w drodze do Chrystusa. Kapłan odwołał się do zadań, które stoją przed nowymi parami animatorskimi. W słowach otuchy zapewnił, iż nie należy się bać nowych wyzwań, bo łaski, które wypływają z ich realizacji są dużo większe niż wysiłek włożony w tę służbę W trakcie Eucharystii złożony został dar przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jak zwykle miało to podniosły charakter i było świadectwem realizacji słów ks. Franciszka Blachnickiego o dawaniu siebie w darze innym.

Pod koniec Mszy św. nowa para rejonowa Mirka i Henryk Cieślińscy podziękowali za posługę ustępującej parze rejonowej Małgosi i Pawłowi Krajnik . Nie zabrakło też świadectw porekolekcyjnych. Podzieliły się nimi trzy pary. Jedna z nich-Renia i Jacek z kręgu Parafii Jezusa Miłosiernego w Brodnicy przypomnieli o konieczności otaczania modlitwą małżeństw przechodzących kryzys a także o objęciu stałą modlitwą kapłanów, którzy prowadzą nas do świętości

Po uczcie dla ducha, odbyła się uczta dla ciała. W namiocie, przy kawie z ciastem, odbyła się Agapa. Mimo zimnego popołudnia, atmosfera życzliwości, uśmiechy , rozmowy a także ciepła herbata i słodkości przyjemnie nas rozgrzały. Podtrzymanie tego ciepła duchowego możliwe było przy ognisku, gdzie chętni piekli kiełbaski, a animatorzy przedstawili kręgi w których posługują. Tak rozpoczął się nowy rok formacyjny Domowego Kościoła Rejonu Brodnica. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i współpracę z łaską Bożą. I niecierpliwie oczekujemy kolejnego, rejonowego spotkania wspólnoty.

Chwała Panu .

S.O.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii .

Refleksja

Wydarzenie ewangelizacyjne Polska pod Krzyżem .

Mija już kolejny tydzień odkąd w sobotę 14 września 2019r. w Kruszynie pod Włocławkiem Polacy tłumnie zgromadzili się pod Krzyżem. Wraz z mężem również mieliśmy tę łaskę, by dotrzeć pod ten Krzyż – znak naszego Pana i Zbawiciela.
Nasuwa się myśl, że mimo obecności tłumów ludzi można usłyszeć głos Boga i Jego podpowiedź dokąd On nas posyła, jakie zadania stawia przed nami. Mnie osobiście dotknęły słowa, jakie o księdzu Dolindo Ruotolo podczas konferencji przekazała autorka książek o tym wspaniałym Kapłanie. Ksiądz Dolindo nigdy nie odszedł spod Krzyża i swoją postawą uczy nas tego samego. Wśród wielu trudnych doświadczeń, które dotykały Go w życiu bardzo trudne było dla niego to, że Jego rodzice się rozstali, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że dzieci zostały rozdzielone. Przeżywał On bardzo, że nie znalazł się nikt, kto pomógłby uratować małżeństwo Jego rodziców… Te słowa bardzo mnie poruszyły. Słowa te zestawione ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci w Fatimie, że największy atak szatana skierowany będzie na małżeństwa i rodziny – zobowiązują do zastanowienia się nad tym, co mogę zrobić ja, co możemy zrobić jako małżonkowie, co może zrobić każdy z nas, by pomóc ratować małżeństwa i rodziny. Każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Jeśli wierzymy w Pana Boga, wierzmy też Jego słowom – co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela… Możemy o tym świadczyć swoją postawą pięknie przeżywanego małżeństwa, możemy umacniać tych, którzy przeżywają trudności w małżeństwie każdym dobrym słowem czy udzieleniem innej pomocy – każdy na miarę swoich możliwości, możemy modlić się wzajemnie za siebie a w sposób szczególny za małżeństwa przeżywające trudności. W tym świetle jakże ważna i cenna jawi się inicjatywa DK rozpoczęta w święto Świętej Rodziny 30 grudnia 2018r. – Sztafeta Modlitwy. Dołączmy do niej, by nigdy nie została przerwana, by nigdy nie zabrakło tych, którzy pomogą uratować małżeństwo….

Renata – dziecko Rodziców, którym Pan Bóg udzielił łaski wzajemnego wybaczenia i pojednania się po wielu latach rozstania i różnych zawirowań losu… I za to wszystko Chwała Panu.

Zaproszenie na rejonowe rozpoczęcie roku formacyjnego 2019/2020

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Domowego Kościoła z rodzinami na uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego naszego rejonu dnia 6 października 2019 r ( niedziela ) w Mszanie.

Program:
14:45 Zawiązanie wspólnoty
15:00 Eucharystia
16:00 Świadectwa z rekolekcji
16:30 Agapa
17:30 Zakończenie

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Wami
Mirka i Henio

Zaproszenie na diecezjalne uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego 2019/2020

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie w Diecezji Toruńskiej
Diecezjalny Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła

Miejsce: Górsk
Msza Św. w kościele parafialnym w Górsku
Spotkanie i agape w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku (przy kościele)
Termin: 21 września 2019

Program:
13:45 Zawiązanie wspólnoty
14:00 Eucharystia
15:30 Świadectwa z rekolekcji a równolegle dla dzieci zabawa
16:30 Agape
17:30 Zakończenie

W Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku znajdują się dwa atrakcyjne muzea, które będzie można tego dnia zwiedzać:
• Multimedialne poświęcone bł. ks. Jerzemu Popiełuszce
• Regionalne pokazujące antyki obrazujące życie w dawnej szkole i w gospodarstwach domowych
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Centrum i owych muzeów, bo warto je zobaczyć.
www.gorsk.org.pl

Świadectwo z DW KWC w Gietrzwałdzie Sierpień 2019

Króluj nam Chryste!!! ”

Nie piję bo kocham”

W dniu 31 sierpnia wraz z małżonką i naszą najmłodszą, jednoroczną córką Marysią,mieliśmy zaszczyt i radość przeżywać Filialny Dzień Wspólnoty KWC w Gietrzwałdzie. Był to czas w którym ubogaciliśmy się między innymi świadectwami naszych współbraci, które były mówione w czasie Drogi Krzyżowej prowadzonej przez Diecezjalnego Opiekuna KWC ks.Wacława Dokurno. Po południu Eucharystia, w której przewodniczył Ogólnopolski Moderator ks. Wojciech Ignasiuk, a w czasie ofiarowania darów na Ołtarz Pana, odbyło się uroczyste przyjęcie nowych członków wspólnoty. Deklaracje, które zostały złożone powędrowały do Księgi Wyzwoleń, a Ona złożona została na Ołtarzu głównym Gietrzwałdzkiego Sanktuarium.
Trwanie w tym dziele nie jest łatwe w naszych czasach i naszym środowisku, ofiarowanie swojej wolności w czyjejś intencji dla wielu jest dziwne i niezrozumiałe.
Słowo Boże mówi, że mamy iść przez obecne życie ”wąska drogą” i niejednokrotnie pod prąd, a owoce przyjdą jak nie w tym, to w przyszłym życiu. W naszej rodzinie KWC, w którym trwamy  (z potknięciem) ok. 10 lat przyniosło już bogate i piękne
owoce w postaci trójki naszych najmłodszych dzieci, Nikodema, Marysi i Piotrusia, który wspiera naszą rodzinę z Nieba, jak i również podpisaniem deklaracji KWC przez naszą córkę Asię w Krościenku dwa lata temu. Mnie osobiście Krucjata przybliżyła do Ołtarza, bo w dużym stopniu dzięki niej przyjąłem zaproszenie od Pana do służby przy Stole Eucharystyczynm jako Akolita.


Za życie ks. Blachnickiego i Jego wszystkie dzieła, Chwała Panu!


Ania, Andrzej z najpiękniejszej parafii św. Piotra i Pawła w Grodzicznie

Zaproszenie na ogólnopolską pielgrzymkę KWC

Serdecznie zapraszamy na 39. Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka w niedzielę 29 Września 2019 r.
Świętujemy w tym roku 40 rocznicę powstania Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka Dzieła Niepokalanej Matki Kościoła. W podręczniku
 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka czcigodny Sługa Boży
 Ks. Franciszek Blachnicki napisał (rozdział I, punkt 4) :Podejmując inicjatywę powołania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 
Ruch Światło-Życie nie zamierza ani sam przekształcić się w nowy 
ruch, i zrezygnować ze swojego dotychczasowego programu i 
ze swojej tożsamości na jego rzecz, ani włączać członków Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka do Ruchu Światło-Życie, ani traktować jej
 w całości jako swojej części i ekspozytury. Krucjata Wyzwolenia 
Człowieka ma być samodzielnym, autonomicznym programem 
działania i wyzwolonym przez niego ruchem. Ruch Światło-Życie 
natomiast chce służyć tej sprawie, chce podjąć diakonię wyzwolenia
 w ramach Krucjaty, chce służyć jej ludźmi przygotowanymi do tego
 rodzaju apostolstwa i  ewangelizacji, oraz – wypracowanymi i 
wypróbowanymi już metodami formacji i działania, chce przy tym w
 całości włączyć się do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, to znaczy, 
że każdy członek Ruchu czułby się również członkiem Krucjaty, 
wyrażając to przynajmniej złożeniem deklaracji abstynenckiej. Krucjata 
Wyzwolenia Człowieka byłaby ruchem zakrojonym na wielką skalę, 
starającym się zmobilizować wokół jednolitego programu i planu 
działania wszystkich ludzi dobrej woli pragnących ratować naród z 
zagrożenia.”
Zapraszamy na pielgrzymkę członków i kandydatów Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka, a także wszystkich, którym bliska jest
 sprawa wolności i trzeźwości. Zachęcam też do rachunku sumienia 
wszystkich związanych z Ruchem Światło-Życie (rodziny, dorośli, 
młodzież) czy wypełnili wolę ks.F. Blachnickiego włączając sie w 
KWC i angażując się w podejmowane przez KWC różne akcje i 
działania (diakonię wyzwolenia)?
Te myśli do rachunku sumienia chcę wzmocnić słowami papieża
 Franciszka skierowanymi do młodych i całego Ludu Bożego w 
Posynodalnej Adhortacji apostolskiej Christus Vivit :Chciałbym się teraz zastanowić nad powołaniem rozumianym w
 ścisłym sensie wezwania do konkretnej służby dla innych.(…) 
Twoje powołanie nie polega tylko na czynościach, jakie musisz 
wykonać, chociaż sie w nich wyraza. Jest czymś więcej, jest drogą
 ukierunkowującą wiele trudów i działań w stronę służby.”
(Nr 253, 255)
Program Pielgrzymki KWC
Niedziela 29 września 2019 Jasna Góra
10.00 Spotkanie w Auli Świętego Jana Pawła II
12.30 Msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu – Ks. Bp
 Krzysztof Włodarczyk
Posiłek
15.00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
Kongresem KWC i Pielgrzymką KWC na Jasnej Górze 
zainicjujemy Peregrynację Krzyża Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka po diecezjach. Zachęcamy Diecezjalne Diakonie 
Wyzwolenia w Jedności z Moderatorami Diecezjalnymi Ruchu
 Światło-Życie do ustalenia ze mną terminów peregrynacji 
Krzyża KWC w poszczególnych diecezjach.
W imieniu Centralnej Diakonii Wyzwolenia
Ks.Wojciech Ignasiak

Zaproszenie na Pielgrzymkę

VII Filialna Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Gietrzwałdu.

To już po raz 7 w ostatnią sobotę sierpnia, filia pelplińska Ruchu Światło – Życie będzie pielgrzymować z wdzięcznością za Dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Niepokalanej, do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
To tutaj Maryja wzywała Naród Polski do trzeźwości i odmawiania Różańca Świętego.
Zatem zapraszamy Was wspólnego pielgrzymowania w sobotę 31 sierpnia na VII Filialną Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka do Gietrzwałdu.

Autokar ruszy z Przeczna w Toruniu przy CKK Jordanki będzie o 6.30 w Brodnicy o 7.45
Koszt to 20 złotych od osoby za przejazd
Zapisy u ks. Wacka Dokurno telefonicznie pod numerem 606486670
Czekamy na Ciebie
Cześć Niepokalanej!

W Gietrzwałdzie o godz. 10:00 ruszymy odprawić Drogę Krzyżową.

Przy każdej ze stacji Drogi Krzyżowej prosimy o krótkie świadectwa, na temat:
– moje przeżywanie i doświadczenie wolności,
– jak Jezus działa poprzez moją osobę wśród ludzi do których jestem posłany,
– czy staram się być bezinteresownym darem z siebie dla innych ludzi,
– jak rozumiem wolność.

O godz. 13.00 uczestniczyć będziemy w Eucharystii.
Po Eucharystii obiad we własnym zakresie.

Natomiast po obiedzie o godz. 15.00 w Sanktuarium odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, obędzie się krótka konferencja i Agapa we wspólnocie.

Czekamy również i na Ciebie. Przyjedź i Ty do Matki Bożej.
Z pewnością pielgrzymka będzie uboższa jeśli Ciebie zabraknie.

Cześć Niepokalanej!


Danuta i Krzysztof Śramscy – filialna diakonia wyzwolenia.

Maria i Andrzej Kowalik- diecezjalna diakonia wyzwolenia

Ewa i Sylwester Winiarscy para diecezjalna (ustępująca  )

n